Öppna förpackningen till trosskyddet, ta bort det skyddande pappret på baksidan och placera trosskyddet i underkläderna med limmet nedåt.