Är vatten- eller silikonbaserat glidmedel det bästa alternativet för den vaginala hälsan? Baserat på studier ser vi att silikonbaserat glidmedel är det bästa alternativet.

Förklaringen är denna: Bakterier kan växa i produkter som innehåller vatten. För att förhindra en eventuell bakterietillväxt tillsätts av den anledningen konserveringsmedel i alla produkter som innehåller vatten, inklusive vattenbaserade glidmedel.

I vaginan har vi "goda" (Lactobacillus) bakterier som är viktiga för att upprätthålla vaginans pH-balans. När vattenbaserade glidmedel används kan däremot de goda bakterierna i vaginan förstöras, vilket kan leda till en rubbad pH-balans med infektioner som följd. Ett silikonbaserat glidmedel däremot, innehåller inget vatten och kräver heller inget konserveringsmedel. Ett silikonbaserat glidmedel har därför inte förmågan att rubba pH-balansen eftersom de "goda" (Lactobacillus) bakterierna inne i vaginan inte förstörs.