Shaving Foam läggs på ovanpå oljan och kombinationen av dessa ger ett superglid som underlättar rakningen med minsta möjliga friktion mot huden.